Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

 1. Kierownictwo:
 1. Komendant Powiatowy Policji,
 2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 1. Komórka organizacyjna w służbie kryminalnej:  
 1. Wydział Kryminalny;
 1. Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 1. Wydział Prewencji,
 2. Wydział Ruchu Drogowego,
 3. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-Informacyjnych;
 1. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 1. Referat Wspomagający,
 2. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,
 4. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 1. Komórka organizacyjna łącząca zadania służby kryminalnej i prewencyjnej:
 1. Posterunek Policji w Korytnicy.

 

Metryczka

Data publikacji 30.12.2008
Data modyfikacji 13.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Maliszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Maliszewska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maliszewska
do góry